Goleniowskie Stowarzyszenie

Kobiet z Problemem Onkologicznym EWA


Goleniów

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Szczecinie dnia 15 września 2000r. i wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 199/00.

Od dnia 26.07.2004r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego (KRS0000108257).

Forma prawna - stowarzyszenie.


Przekaż Twój 1% dla naszego OPP.

Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi EWA działające na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, posiadające status organizacji pożytku publicznego od dnia 26.07.2004r. (KRS 0000108257) prosi ludzi dobrej woli i serca o przekazanie 1% należnego podatku.

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.